Logo
Wij gebruiken cookies op onze website om de ervaring van onze gebruikers te verbeteren. Door deze te accepteren ga je akkoord met het gebruik van zulke cookies .

GiftNation B.V. (gevestigd aan de Delta 48, 6825 MS Arnhem) draagt veel zorg bij aan een correcte en veilige verwerking van privacygevoelige gegevens. Deze website voldoet aan de Europese GDPR (General Data Protection Regulation) gestelde eisen (25 mei 2018 van kracht). In Nederland gaat deze wet onder de naam AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Tevens voldoet deze website aan de huidige “Cookiewet” (Telecommunicatiewet artikel 11.7a). De cookiewet zal uiteindelijk plaatsmaken voor de e-privacyverordening. Deze wet moet echter nog goedgekeurd worden door de Europese Commissie maar wij zijn er al wel op voorbereid.

Wij hebben deze pagina opgedeeld in informatie over de gebruikte cookies, en over hoe wij met uw (persoons)gegevens omgaan.

1. Cookies

Onze site maakt alleen gebruik van functionele cookies waar geen expliciete toestemming voor is vereist van de bezoeker. Deze cookies zijn vereist om bijvoorbeeld in te kunnen loggen (wanneer u een account bij ons heeft).

2. Privacy

Uw persoonsgegevens worden zonder uw toestemming nooit verstrekt aan derden, tenzij hiertoe op grond van wet- of regelgeving een verplichting bestaat of u hiervoor toestemming hebt verleend. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hier beneden leest u per specifiek onderdeel van onze website hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

a. Contactformulieren en e-mail links

Wij maken gebruik van contactformulieren op diverse pagina’s op onze site. Als u een contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, dan zullen wij de door u verstrekte persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het doel of de doelen waarvoor u het contactformulier hebt ingevuld of de e-mail hebt verzonden.
Gegevens ingevuld in het contactformulier worden beveiligd verzonden naar ons e-mailadres en worden tevens op de webserver opgeslagen.

b. Nieuwsbrief

Als u ervoor kiest om u aan te melden voor onze nieuwsbrief, dan worden de door uw opgegeven persoonsgegevens doorgestuurd naar MailChimp en alleen daar opgeslagen. Uw persoonsgegevens blijven daar bewaard voor zolang we de diensten van MailChimp gebruiken of totdat u zich uitschrijft. Uitschrijven kan middels de nieuwsbrief die u ontvangt per e-mail, of door ons een e-mail te sturen met een verzoek tot uitschrijven nieuwsbrief.

c. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@giftnation.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

d. Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@giftnation.nl.

3. Wijziging van deze cookie- en privacyverklaring

GiftNation B.V. kan wijzigingen aanbrengen in deze cookie- en privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze cookie- en privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd op de hoogte bent van de inhoud van de geldende cookie- en privacyverklaring.